Results for Kori i Kolegjit të Masterit, Kaliforni